37 lat

doświadczenia

3

różne technologie odnawialnych źródeł energii

60

pracowników z pasją

50

lokalizacje w ponad 50 gminach

+ 120 MW

mocy zainstalowanej

+ 1 MW

projekt w opracowaniu

NASZE WARTOŚCI:

Możliwe jest pogodzenie zapotrzebowania na energię z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (z których 70% pochodzi ze zużycia paliw kopalnych) w celu spowolnienia zmian klimatycznych stanowi globalne wyzwanie.

Jednocześnie wzrost liczby ludności na świecie oraz rozwój gospodarczy nieuchronnie powodują wzrost zapotrzebowania na energię, pomimo wysiłków największych państw zmierzających do zrównoważonego zużycia energii. Świat stoi przed podwójnym wyzwaniem: zapewnienia dostępu do energii elektrycznej dla wszystkich przy jednoczesnej walce z globalnym ociepleniem.

To wyzwanie jest naszą racją bytu: W celu pogodzenia rosnącego zapotrzebowania na energię z poszanowaniem środowiska naturalnego, UNIT-E zajmuje się produkcją oraz promocją lokalnej i zrównoważonej energii elektrycznej.

UNITe rozwija się z poszanowaniem podstawowych wartości: zwinności, zrównoważonego rozwoju, bliskości i niezawodności.

SPÓŁKI ZALEŻNE

Grupa UNITe

B+R, rozwój, budowa, eksploatacja, utrzymanie

Obrót Energią, Gwarancje Pochodzenia