Grupa

Grupa UNITe od ponad 35 lat rozwija, buduje i eksploatuje lokalne i zrównoważone zakłady wytwarzające energię elektryczną: elektrownie wodne, farmy wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne. Wraz ze swoją spółką zależną GREEN-ACCESS, grupa zajmuje również wiodącą pozycję w sprzedaży gwarancji pochodzenia. UNITe to niezależne, sprawne, solidne finansowo przedsiębiorstwo, silnie zakorzenione w terenie, o uznanych kompetencjach w sektorze energii odnawialnej.

Unite hyd c11 port mort

Nasze przekonania

Możliwe jest pogodzenie zapotrzebowania na energię z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (z których 70% wynika z naszego zużycia paliw kopalnych) w celu spowolnienia zmian klimatycznych stanowi globalny nakaz czasów.
Jednocześnie wzrost liczby ludności na świecie oraz rozwój gospodarczy krajów wschodzących nieuchronnie doprowadzą do wzrostu zapotrzebowania na energię, pomimo wysiłków największych państw konsumentów zmierzających do oszczędnego zużycia energii.
Świat stoi zatem przed podwójnym wyzwaniem: zapewnienia dostępu do energii dla wszystkich przy jednoczesnej walce z globalnym ociepleniem.

Nasza filozofia:

Aby pogodzić zapotrzebowanie na energię z ochroną środowiska naturalnego, grupa UNITe zajmuje się produkcją oraz promocją lokalnej i zrównoważonej energii elektrycznej.

Nasz rynek

W ostatnich 10 latach nastąpił imponujący rozwój energetyki odnawialnej, a to dopiero początek. Międzynarodowa Agencja Energetyczna wskazuje, że „do 2025 r. 90% nowych mocy produkcyjnych energii elektrycznej na świecie będzie pochodziło z odnawialnych źródeł energii, tak aby do 2025 r. odnawialne źródła energii stanowiły pierwsze źródło produkcji energii elektrycznej na świecie, wyprzedzając węgiel”. Oprócz hydroenergetyki i energii wiatrowej z pewnością ważną pozycję zajmie fotowoltaika, ponieważ ciągłe obniżanie jej kosztochłonności sprawia, że w wielu regionach świata powinna stać się najbardziej konkurencyjna.

We Francji dążenie do rozwoju energii odnawialnej znajduje odzwierciedlenie w tzw. Wielorocznym Programowaniu Energetycznym (Programmation Pluriannuelle de l’Energie – PPE), które wyznacza trajektorię energetyczną Francji na następne 10 lat. Tekst ten zakłada w szczególności zwiększenie udziału energii odnawialnej do 33% w 2030 r., co wymaga podwojenia zainstalowanych mocy do tego czasu.

W odniesieniu do 3 rodzajów energii rozwijanych przez UNITe, istotne są następujące dane dotyczące etapów PPE w 2023 i 2028 r.:

Panneaux photovoltaïques

Sytuacja we wrześniu 2020 r.
(GW)

Cele na rok 2028
(GW)

Oczekiwana stawka w przetargu
(GW/an)

Hydro

25,700

26,000

0,035

Lądowa energia wiatrowa

17,000

35,000

1,000

Fotowoltaika

10,200

35,000

2,900

Ogółem

53

96

3,9

Nasze atuty

W tym kontekście grupa UNITe angażuje się w tworzenie nowej dynamiki rozwoju we Francji i na arenie międzynarodowej. Na niezwykle konkurencyjnym rynku energii odnawialnej, który w nadchodzących latach wciąż będzie zmieniał swą skalę, grupa UNITe dysponuje wieloma atutami, które pozwolą jej kontynuować zrównoważony rozwój:

  • 35 lat doświadczenia operacyjnego w zakresie energii odnawialnej

  • opanowanie 3 sektorów energii odnawialnej (hydroenergetyka, energia wiatrowa i fotowoltaika)
  • kompetencje w całym łańcuchu wartości: rozwój, finansowanie, budowa, eksploatacja, konserwacja i pozyskiwanie energii
  • silne lokalne zakorzenienie, dzięki ludziom i elektrowniom zlokalizowanym w ponad 50 gminach we Francji
  • elastyczność dynamicznego MŚP o średniej skali
  • przekonania i wartości zespołów zaangażowanych w działalność, która ma sens
  • solidna i spójna baza akcjonariuszy, w tym OMNES CAPITALBPI-France i Société Générale.
Unite hy guincaggio

Nasze wartości

Grupa UNITe kieruje swym rozwojem dzięki długofalowemu podejściu i trwałym wartościom.

Elastyczność

Elastyczność jest niezbędna, aby nadążać za rynkiem i szybko zmieniającymi się technologiami. To kluczowe, aby utrzymać konkurencyjność względem dużych grup. Elastyczność umożliwia również dostosowanie się do oczekiwań lokalnych podmiotów, aby odnosić sukcesy w projektach mocno zakorzenionych lokalnie.

Stabilność

Nasze wybory techniczne, środowiskowe, ekonomiczne i ludzkie opierają się na naszym pragnieniu jednoczesnego zapewnienia stabilności gospodarczej przedsiębiorstwa oraz stabilności środowiska, w którym ono działa.

Bliskość

Bliskość jest podstawą naszego terytorialnego umiejscowienia, aby wytwarzać lokalną energię elektryczną dla mieszkańców danego terytorium i z ich udziałem. Bliskość jest również kluczowym elementem efektywnej eksploatacji naszych elektrowni.

Niezawodność

Niezawodność maszyn i procesów jakościowych dla bezpiecznej i konkurencyjnej produkcji energii elektrycznej. Niezawodność ludzi obdarzonych zaufaniem, którzy nieustannie troszczą się o dotrzymanie swoich zobowiązań w ramach trwałego partnerstwa.

35 lat

doświadczenia

3

opanowane odnawialne źródła energii

60

pracowników z pasją

50

lokalizacje w ponad 50 gminach

+ 120 MW

zainstalowane ponad

350 GWh

wyprodukowanej energii elektrycznej rocznie

5

zawodów w całym łańcuchu wartości

Nasze zawody

Nasze elektrownie

Grupa UNITe obsługuje blisko 70 zakładów produkujących lokalną i zrównoważoną energię elektryczną, w tym dziesięć powierzonych grupie UNITe przez strony trzecie.

Obecny park składa się z:
 

47

elektrowni wodnych

5

farm wiatrowych

16

instalacji fotowoltaicznych

Nasi akcjonariusze:

Grupa UNITe korzysta z obecności solidnych akcjonariuszy, którzy mają udział w jej kapitale: