Historia energetyki wodnej

Pierwotnie, mechaniczna siła wody była wykorzystywana przez koła łopatkowe. Pierwsze elektrownie wodne pojawiły się pod koniec XIX wieku dzięki wynalezieniu prądnicy; często polegało to na przekształceniu starych młynów wykorzystywanych w przemyśle, zwlaszcza papierniczym.
Energetyka wodna jest najstarszym źródłem produkcji energii elektrycznej we Francji.

Zasada:

Aby produkować energię elektryczną, elektrownie składają się z czterech głównych elementów:

  • Ujęcie wody
  • Turbina
  • Alternator
  • Transformator

Różne typy elektrowni:

Obecnie energia elektryczna jest wytwarzana przez elektrownie, które można podzielić na dwie kategorie:

  • Elektrownie przepływowe, które mogą mieć wysoki lub niski spad
  • Elektrownie zaporowe, które mogą generować energię elektryczną na żądanie

Elektrownie przepływowe

Są usytuowane nad rzekami i wykorzystują energię wody do wytwarzania energii elektrycznej. Woda wraca do rzeki poniżej elektrowni.
Mówimy o elektrowni wysokospadowej, gdy woda jest transportowana z wysokiego punktu do elektrowni znajdującej się kilkadziesiąt metrów niżej poprzez wymuszony spadek rurociągiem.
Elektrownie te są budowane, gdy przepływ wody jest niski, a spadek jest znaczny.

Z kolei elektrownie niskospadowe charakteryzują się wysokim przepływem wody i bardzo niskim spadkiem.

Schéma centrale de haute chute
Centrale de haute chute
Schéma centrale de basse chute
Centrale de basse chute

Elektrownie z retencją

Elektrownie z retencją, potocznie zwane tamami lub zaporami, pozwalają na magazynowanie wody w celu umożliwienia kilkugodzinnej, a nawet kilkudniowej nieprzerwanej pracy elektrowni i służą głównie do bilansowania sieci elektroenergetycznej. Mogą one dostosowywać się w czasie rzeczywistym do zapotrzebowania.

Niektóre z tych elektrowni mają możliwość podniesienia wody w górnym zbiorniku. Mówimy wtedy o elektrowni szczytowo-pompowej: Elektrownia szczytowo-pompowa.

W liczbach

We Francji energia wodna jest drugim pod względem wielkości źródłem energii elektrycznej i pierwszym źródłem odnawialnym. W 2019 r. łączna produkcja wyniosła 62,1 Th, czyli 11,2% całkowitej produkcji energii elektrycznej we Francji.
Całkowita dostępna moc francuskiej hydroenergetyki wynosi 26 GW.