Grupa UNITe obsługuje blisko 70 zakładów produkujących lokalną i zrównoważoną energię elektryczną, w tym dziesięć powierzonych grupie UNITe przez strony trzecie.

Obecny park składa się z:

47

Obecny park składa się z 47 elektrowni wodnych

5

farm wiatrowych

16

instalacji fotowoltaicznych

Unite