Historia fotowoltaiki

Pierwsze zastosowania energii słonecznej sięgają starożytności, dzięki odpowiednim ustawieniom luster energia była koncentrowana, aby zapalać lub topić obiekty poddane jej działaniu. Efekt fotowoltaiczny został odkryty w połowie XIX wieku, ale znalazł zastosowanie dopiero w 1916 roku wraz z powstaniem pierwszego ogniwa fotowoltaicznego. Jednak jego niska skuteczność nie pozwalała na wdrożenie wynalazku na skalę przemysłową. Dopiero podbój kosmosu w latach 50-tych XX wieku umożliwił rozwój tej technologii, której celem było zapewnienie samowystarczalności energetycznej pojazdom wysyłanym w przestrzeń kosmiczną. W 1958 roku w kosmos wysłano pierwszego satelitę z panelem fotowoltaicznym.

Zasada działania

Ogniwo fotowoltaiczne składa się z dwóch płytek krzemowych, jednej z domieszką fosforu zawierającego więcej elektronów niż krzem, a drugą z domieszką boru, który zawiera ich mniej. Taki zespół płytek można przyrównać do baterii, która wytwarza pole magnetyczne.

Gdy światło słoneczne przenika przez płytki, fotony wybijają z krzemu elektrony, które wędrują do ujemnego bieguna baterii. W ten sposób powstaje energia elektryczna.

Elektrownie fotowoltaiczne składają się z:

  • Paneli fotowoltaicznych, które wytwarzają prąd stały, gdy tylko zostaną wystawione na działanie światła słonecznego;
  • Falownika, który zamienia prąd stały na prąd przemienny – taki sam jaki płynie w naszych domowych instalacjach;
  • Transformatora, który podnosi napięcie do poziomu lokalnej sieci dystrybucyjnej.

Energia słoneczna stanowi największe dostępne źródło energii odnawialnej na ziemi, które najszybciej i najłatwiej możemy wykorzystać. To również rodzaj energii, gdzie widzimy w ostatnich latach największe postępy technologiczne i największy wzrost wydajności, dzięki czemu te instalacje stały się bardzo konkurencyjne.

Fotowoltaika w liczbach

W Polsce na koniec 2021 roku łączna moc zainstalowana wyniosła 7,67 GW. To wzrost o 93,6 % w porównaniu ze stanem na koniec roku 2020. 

We Francji w 2020 roku łączna moc zainstalowana wynosiła 10,6 GW, a produkcja fotowoltaiczna stanowiła zaledwie 2,2% całkowitego zużycia energii elektrycznej. 

Spodziewamy się co najmniej potrojenia mocy pochodzącej z ogniw fotowoltaicznych w latach 2022-2028.

Posiadasz działkę, łąkę, pole, nieużytek lub inny teren?

Grupa UNITe proponuje wykorzystanie Twojej działki (co najmniej 1 ha) pod instalację fotowoltaiczną. Możesz udostępnić nam swój grunt lub rozwijać projekt wspólnie z nami. Wydzierżawiając nam swoją ziemię, korzystasz z bezpiecznego i regularnego dochodu przez prawie 30 lat i przyczyniasz się do zielonej transformacji energetycznej. Jesteśmy elastyczni i potrafimy dostosować się do Twoich konkretnych oczekiwań.