Historia fotowoltaiki

Pierwsze zastosowania energii słonecznej sięgają starożytności, dzięki odpowiednim ustawieniom luster energia była koncentrowana, aby zapalać lub topić obiekty poddane jej działaniu.
Efekt fotowoltaiczny został odkryty w połowie XIX wieku, ale znalazł zastosowanie dopiero w 1916 roku wraz z powstaniem pierwszego ogniwa fotowoltaicznego. Jednak jego niska skuteczność nie pozwalała na wdrożenie wynalazku na skalę przemysłową.
Dopiero podbój kosmosu w latach 50. XX w. umożliwił rozwój tej technologii, której celem było zapewnienie samowystarczalności energetycznej pojazdom wysyłanym w przestrzeń kosmiczną. W 1958 roku w kosmos wysłano pierwszego satelitę z panelem fotowoltaicznym.

Zasada

Ogniwo fotowoltaiczne składa się z dwóch płytek krzemowych, jednej z domieszką fosforu zawierającego więcej elektronów niż krzem, a drugą z domieszką boru, który zawiera ich mniej. Taki zespół płytek można przyrównać do baterii, która wytwarza pole magnetyczne.

Gdy światło słoneczne przenika przez płytki, fotony wybijają z krzemu elektrony, które wędrują do ujemnego bieguna baterii. W ten sposób powstaje prąd elektryczny.

Elektrownie fotowoltaiczne składają się z:

 • Paneli fotowoltaicznych, które wytwarzają prąd, gdy tylko zostaną wystawione na działanie światła
 • Falownika, który zamienia prąd stały na prąd przemienny
 • Transformatora, który podnosi napięcie do poziomu sieci dystrybucyjnej

  Energia słoneczna stanowi najbogatszy rezerwuar energii odnawialnej na ziemi i najszybciej można ją zastosować. To również rodzaj energii, na której najbardziej skoncentrowały się w ostatnich latach postępy technologiczne i która odnotowała największy wzrost wydajności, dzięki czemu instalacje te stały się bardzo konkurencyjne.

  W liczbach

  W 2020 r. łączna zainstalowana moc wynosiła 10,6 GW, a produkcja fotowoltaiczna stanowiła zaledwie 2,2% całkowitego zużycia energii elektrycznej we Francji. Planuje się trzykrotne zwielokrotnienie mocy pochodzącej z ogniw fotowoltaicznych w latach 2020-2028.

  JESTEŚ WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI LUB ROLNIKIEM?

  Grupa UNITe proponuje wykorzystanie działki (od 5 ha) poprzez instalację fotowoltaicznych elektrowni słonecznych. Wydzierżawiając nam swoją ziemię, korzystasz z bezpiecznego i regularnego dochodu przez 30 lat i działasz na rzecz transformacji energetycznej. Je