Czym jest agrowoltaika?

Instalacje agrowoltaiczne to takie, które łączą produkcję rolną (jako działalność) z produkcją fotowoltaiczną (działalność dodatkowa), umożliwiając synergię między tymi dwoma rodzajami produkcji.
Dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu w stosowaniu takiego podejścia UNITe jest jednym z francuskich liderów w dziedzinie agrowoltaiki.

Fotowoltaika może być dostosowana do potrzeb różnych rodzajów produkcji rolnej:

 • Hodowla ryb

Mezos, pierwsza elektrownia agrofotowoltaiczna we Francji

W 2011 roku, firma UNITe zbudowała i oddała do użytku obiekt, który doskonale ilustruje tę definicję w odniesieniu do hodowli ryb.
 

Partner firmy UNITe, wiodący europejski producent pstrąga hodowlanego, prowadził hodowlę na otwartej przestrzeni w Landes od lat 70-tych. Instalacja paneli fotowoltaicznych na stawach hodowlanych jest doskonałym przykładem synergii między działalnością podstawową – hodowlą ryb – a działalnością dodatkową – produkcją energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
W istocie cień rzucany przez panele fotowoltaiczne przynosi wiele korzyści jakościowych i ilościowych dla prowadzonej hodowli:

 • Zacienienie ogranicza nadmierne nagrzewanie się wody, które jest szkodliwe dla ryb hodowlanych, a także prowadzi do pojawienia się szkodliwych glonów,
 • Zacienienie panelami słonecznymi pozwala uniknąć nagłych zmian naświetlenia, które stresuje pstrągi i jest szkodliwe dla ich dobrostanu i rozwoju,
 • Panele fotowoltaiczne uzupełnione sieciami ochronnymi, chronią hodowlę przed ptakami drapieżnymi,
 • Opłata wnoszona przez UNITe na rzecz właściciela hodowli stanowi regularny, długoterminowy dochód dodatkowy.

Charakterystyka instalacji Mezos:

 • na powierzchni 8 ha, wszystkie panele zapewniają szczytową moc rzędu 4 MWp,
 • Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi ok. 5 000 000 kWh, co odpowiada zużyciu energii przez ok. 20 000 mieszkańców,
 • Instalacja jest obsługiwana przez firmę UNITe, która przejęła odpowiedzialność za inwestycję, utrzymanie i eksploatację elektrowni.

UNITe i nasz partner z sektora akwakultury jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, która z czasem wykazała istnienie wielu synergii i brak konfliktów dotyczących wykorzystania wspólnej przestrzeni.
UNITe opracowuje obecnie wiele podobnych projektów na terenach upraw lub hodowli, zawsze poszukując maksymalizacji synergii pomiędzy produkcją rolną i produkcją energii słonecznej..

Hodowla drobiu

Innym ciekawym zastosowaniem agrowoltaiki jest hodowla drobiu na wolnym wybiegu.
Hodowla drobiu na otwartej przestrzeni wymaga bowiem ochrony, którą zazwyczaj zapewniają siatki, instalowane głównie ze względów ekonomicznych.

Siatki przede wszystkim umożliwiają:

 • Ochronę hodowli przed zewnętrznymi drapieżnikami,
 • Ochronę hodowli przez dostępem zwierząt mogących przenosić choroby, takie jak ptasia grypa.

Montaż paneli fotowoltaicznych przynosi wiele korzyści:

 • solidne konstrukcje, odporne na zagrożenia klimatyczne, zapewniające długotrwałą ochronę,
 • zapewnienie zacienienia w celu ochrony drobiu przed słońcem i wysokimi temperaturami,
 • zwiększona wysokość zawieszenia siatek dla poprawy komfortu zwierząt i obsługi,
 • ochrona przed ptasimi odchodami, które mogą przenosić choroby zakaźne.

Produkcja energii elektrycznej nie jest priorytetem projektu, ale przynosi cenne korzyści finansowe:

 • Produkcja lokalnej i zrównoważonej energii elektrycznej,
 • Samofinansowanie paneli zacieniających na solidnej konstrukcji,
 • Uzyskanie dodatkowego dochodu dla producenta dzięki uzyskiwaniu rocznego czynszu.

Uprawy gruntowe

UNITe opracowuje również projekty naziemnych farm słonecznych na czynnych terenach rolniczych, z wykorzystaniem odpowiednich konstrukcji zmniejszających zajmowaną powierzchnię i nie utrudniających przejazdu maszyn rolniczych. Obejmują one konstrukcje wsporcze instalowane w sposób liniowy (w kierunku północ-południe), z dużą przestrzenią między każdą linią (od 6 do 13 metrów).
W konstrukcjach tych stosuje się panele obustronne (bifacial):

 • zamontowane pionowo w sposób stały, tak aby były skierowane na wschód i zachód
 • lub zamontowane na ruchomych trackerach, które zmieniają orientację modułów w ciągu dnia – od wschodu do zachodu

Korzyści dla upraw w kontekście zmian klimatu są znaczne:

 • zmniejszenie stresu radiacyjnego na uprawach
 • obniżenie temperatury na całej powierzchni, a nie tylko pod panelami
 • ograniczenie parowania

Sukces i trwałość tego typu projektów, zarówno w nowoczesnym rolnictwie, jak i w produkcji energii, zależy od uwzględnienia wielu parametrów (przede wszystkim aspektów rolniczych, ale także technicznych, administracyjnych, finansowych, itp.) oraz dotyczących nie tylko przygotowania i budowy, ale przede wszystkim eksploatacji przez kolejne 30-50 lat. Obecnie realizowanych jest kilka projektów pilotażowych UNITe, prowadzonych we współpracy z rolnikami i grupami producenckimi..

Czy chciałbyś/chciałabyś połączyć produkcję rolną z produkcją fotowoltaiczną?