Czym jest agrowoltaika?

Instalacje agrowoltaiczne to takie, które łączą produkcję rolną (działalność główna) z produkcją fotowoltaiczną (działalność dodatkowa), umożliwiając synergię między tymi dwoma rodzajami produkcji.
Dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu w stosowaniu takiego podejścia UNITe jest jednym z francuskich liderów w dziedzinie agrowoltaiki.

Fotowoltaika może być dostosowana do potrzeb wielu rodzajów produkcji rolnych:

 • Hodowla ryb

Mezos, pierwsza elektrownia agrofotowoltaiczna we Francji

W 2011 roku, firma UNITe zbudowała i oddała do użytku obiekt, który doskonale ilustruje tę definicję w odniesieniu do hodowli ryb.
 

Partner firmy UNITe, wiodący europejski producent pstrąga hodowlanego, prowadził hodowlę na otwartej przestrzeni w Landes od lat 70-tych. Instalacja paneli fotowoltaicznych na stawach akwakultury jest emblematycznym przykładem synergii między działalnością podstawową – akwakulturą – a działalnością dodatkową – produkcją energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
W istocie cienie zapewniane przez panele fotowoltaiczne przynoszą akwakulturze wiele korzyści jakościowych i ilościowych:

 • Zacienienie ogranicza nadmierne nagrzewanie się wody, które jest szkodliwe dla ryb hodowlanych, a także prowadzi do pojawienia się szkodliwych glonów,
 • Zacienienie panelami słonecznymi pozwala uniknąć nagłych zmian naświetlenia, które stresuje pstrągi i jest szkodliwe dla ich dobrostanu i rozwoju,
 • Osłony, uzupełnione sieciami, chronią pstrągi przed drapieżnymi ptakami, które mogłyby je stresować i zmniejszać produkcję,
 • Opłata wnoszona przez UNITe na rzecz zakładu akwakultury stanowi regularny, długoterminowy dochód dodatkowy.

Panele fotowoltaiczne ekranów tworzą interesującą lokalną i zrównoważoną elektrownię:

 • na powierzchni 8 ha, wszystkie ekrany zapewniają szczytową moc rzędu 4 MW,
 • Roczna produkcja wynosi ok. 5 000 000 kWh/rok, co odpowiada zużyciu energii przez ok. 20 000 mieszkańców,
 • Instalacja jest obsługiwana przez firmę UNITe, która przejęła odpowiedzialność za inwestycję, utrzymanie i eksploatację elektrowni.

Firma UNITe i jej partner z sektora akwakultury są zadowoleni z tej współpracy, która z czasem wykazała istnienie synergii działań i brak konfliktów dotyczących wykorzystania przestrzeni.
UNITe opracowuje obecnie wiele innych równoważnych projektów na terenach akwakultur, upraw lub hodowli, zawsze poszukując prawdziwej i poważnej synergii pomiędzy produkcją energii słonecznej a akwakulturą lub produkcją rolną.

 

Hodowla drobiu

Innym ciekawym zastosowaniem agrowoltaiki jest hodowla drobiu na wolnym powietrzu.
Hodowla drobiu na otwartej przestrzeni wymaga bowiem ochrony, którą zazwyczaj zapewniają siatki, instalowane w sposób w mniejszym lub większym stopniu podyktowany względami ekonomicznymi.

Te osłony przede wszystkim umożliwiają:

 • Ochronę hodowli przed zewnętrznymi drapieżnikami,
 • Ochronę hodowli przez dostępem zwierząt mogących przenosić choroby, takie jak ptasia grypa.

Montaż paneli fotowoltaicznych przynosi wiele korzyści:

 • solidne konstrukcje, odporne na zagrożenia klimatyczne, zapewniające długotrwałą ochronę,
 • zapewnienie zacienienia w celu ochrony drobiu przed słońcem i wysokimi temperaturami,
 • większa wysokość dla poprawy komfortu zwierząt i obsługi,
 • ochrona przed ptasimi odchodami, które mogą przenosić choroby zakaźne.

Produkcja energii elektrycznej nie jest priorytetem projektu, ale przynosi cenne korzyści finansowe:

 • Produkcja lokalnej i zrównoważonej energii elektrycznej,
 • Samofinansowanie ekranów zacieniających na solidnej konstrukcji,
 • Uzyskanie dodatkowego dochodu dla producenta dzięki uzyskiwaniu rocznego czynszu.

Uprawy gruntowe

UNITe opracowuje również projekty naziemnych farm słonecznych na czynnych terenach rolniczych, z wykorzystaniem odpowiednich konstrukcji zmniejszających zajmowaną powierzchnię i nie utrudniających przejazdu maszyn rolniczych. Obejmują one konstrukcje wsporcze instalowane w sposób liniowy (w kierunku północ-południe), z dużą przestrzenią między każdą linią (od 6 do 13 metrów).
W konstrukcjach tych stosuje się moduły dwupłaszczyznowe:

 • zamontowane pionowo w sposób stały, tak aby były skierowane na wschód i zachód
 • lub zamontowane na trackerach, które zmieniają orientację modułów w ciągu dnia – od wschodu rano do zachodu wieczorem

Korzyści dla upraw w kontekście zmian klimatu są liczne:

 • zmniejszenie stresu radiacyjnego na uprawach
 • obniżenie temperatury na całej powierzchni, a nie tylko pod panelami
 • ograniczenie parowania


Sukces i trwałość tego typu projektów, zarówno w rolnictwie, jak i w produkcji energii, zależy od uwzględnienia wielu parametrów (przede wszystkim rolniczych, ale także technicznych, administracyjnych, finansowych itp.) dotyczących nie tylko fazy instalacyjnej, ale także, a nawet przede wszystkim, eksploatacji przez 30-50 lat. Obecnie realizowanych jest kilka projektów pilotażowych UNITe, prowadzonych we współpracy z rolnikami i organizacjami zapewniającymi dodatkową wiedzę rolniczą.

 

Czy chciałbyś/chciałabyś połączyć produkcję rolną z produkcją fotowoltaiczną?