Budowa

Hydrowatt to nasza spółka zależna zajmująca się budową i eksploatacją.

Po wykonaniu badań i zatwierdzeniu projektu prace prowadzone są pod nadzorem UNITe. UNITe wykorzystuje kompetencje obecne na danym terenie, na którym działa, nawiązując partnerstwo z lokalnymi firmami. Prace prowadzone są w ścisłej zgodności z bezpieczeństwem i zidentyfikowanymi problemami środowiskowymi. W 2019 roku grupa UNITe uruchomiła elektrownię La Meije. W 2020 roku rozpoczęto prace nad zagospodarowaniem terenu pod instalację w masywie Parpaillon.

Prowadzenie budowy obejmuje:

Określenie projektu

 • Studia wykonalności (analiza kontekstu, wykonalności prawnej, technicznej i administracyjnej)
 • Program (określenie potrzeb, oszacowanie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych, optymalizacja metod realizacji)
 • Zarządzanie badaniem (koordynacja działań ekspertów)

Zarządzanie projektu

 • Harmonogram operacji
 • Uzyskiwanie zezwoleń administracyjnych
 • Zarządzanie relacjami ze stronami trzecimi
 • Prowadzenie operacji
 • Zarządzanie administracyjno-finansowe

Badania operacyjne

 • Ustalenie ogólnego i szczegółowego programu
 • Wybór firm (konsultacje, analiza ofertowa, sporządzanie umów)
 • Monitorowanie i zatwierdzanie w fazie projektowania

Monitorowanie projektu w fazie realizacji

 • Monitorowanie eksploatacji (kontrola studiów wykonawczych, koordynacja fazy robót, odbiór robót, monitoring gwarancji doskonałego wykonania)
 • Faza uruchomienia (uruchomienie, szkolenie operatorów, monitorowanie zobowiązań dotyczących wydajności)

Nasze najnowsze realizacje:

 • Elektrownia La Meije w la Grave: Koszt prac 12 000 €, 6 działek, 15 firm, czas trwania robót 15 miesięcy.

 • Elektrownia Parpaillon: koszt robót 11 500 €, 6 działek: 10 firm, czas trwania robót 20 miesięcy.

Eksploatacja

Dedykowany i zorganizowany zespół do obsługi i utrzymania jednostek wytwarzania energii elektrycznej. Lokalna i wykwalifikowana struktura będąca możliwie jak najbliżej instalacji, wzmocniona zasobami administracyjnymi i technicznymi centrali w Lyonie oraz zakładu w Saint-Girons, z opiekunem jednostki wspieranym przez kierownika regionalnego.

Misje i zadania eksploatacyjne decydujące o jakości produkcji energii elektrycznej:

 • Obsługa instalacji, nadzór lokalny i zdalny.
 • Określanie potrzeb dla planów inwestycyjnych, ciągłe doskonalenie w celu optymalizacji wielodziedzinowej (produkcyjnej, technicznej, bezpieczeństwa, środowiskowej)
 • Organizacja, zarządzanie i monitorowanie prac oraz konserwacji.
 • Monitoring administracyjny i kontakty ze służbami państwowymi (AFB, DDT, komitet dorzecza itp.), administracją lokalną (urzędem miejskim, gminą itp.) oraz zarządcą sieci elektrycznej (ENEDIS)
 • Zarządzanie polityką środowiskową i polityką bezpieczeństwa zakładów.
 • Organizacja kontroli regulacyjnych przeprowadzanych przez organy kontrolne (gaśnice, ochrona ppoż, elektryczność, podnośniki, urządzenia ciśnieniowe itp.) oraz obowiązki regulacyjne zgodnie z klasyfikacją zakładów produkcyjnych.

Misje i zadania konserwacyjne, istotne dla trwałości sprzętu, realizowane głównie wewnętrznie:

 • Konserwacja prewencyjna: specjalny plan konserwacji sporządzony dla każdej lokalizacji.
 • Konserwacja naprawcza: interwencja na miejscu, diagnostyka i naprawa, reaktywność dzięki bliskości, wydajność dzięki wszechstronnym umiejętnościom.
 • Konserwacja zapobiegawcza i specjalistyczna: kontrole wibracyjne i termograficzne, analiza olejów i smarów, analizy nadzorowanych danych, kontrole mechaniczne itp.
Unite e&m le g2

Lokalizacje

Każdy zakład jest obsługiwany przez opiekuna wspieranego przez kierownika regionalnego zgodnie z podziałem terytorialnym obejmującym całą Francję. Lokalne zespoły są wzmocnione licznymi zasobami administracyjnymi i technicznymi zakładu w Saint-Girons i centrali w Lyonie, w której oprogramowanie nadzorcze pobiera informacje ze wszystkich eksploatowanych elektrowni.

Ciągłość ekologiczna

Kwestie środowiskowe związane z migracją ryb i z osadami w ciekach wodnych stanowią główne ograniczenie, które należy postrzegać całościowo.

W Hydrowatt zadanie to powierzono specjalnie powołanemu do tego celu zespołowi. Zadanie to obejmuje następujące aspekty:

 • regulacyjne i administracyjne: uzyskiwanie zezwoleń na odnowienie oraz na nowe prawa do wody, dokumentację prac, zarządzanie aktami subwencji, koordynacja różnych interesariuszy (biura projektowe, firmy budowlane itp.)
 • techniczne: zapewnienie zgodności ujęć wody pod względem ichtiologicznym, pomoc w nadzorze prac, monitorowanie zgodności przepływów zastrzeżonych, wykonywanie obliczeń hydraulicznych oraz udzielanie wsparcia technicznego i regulacyjnego operatorom oraz deweloperom.

 

W grę wchodzi wiele różnych kompetencji: dotyczą one obliczeń technicznych i hydraulicznych, kontaktów administracyjnych i ochrony środowiska.

Énergie hydraulique

Ostatnie badane lokalizacje to:

 • Monitoring zgodności budowy ujęcia wody pod względem ichtiologicznym dla elektrowni Urs w departamencie Ariège
 • Przygotowanie zgodności budowy ujęcia wody pod względem ichtiologicznym dla elektrowni Luzenac w departamencie Ariège (prace w 2021 r.)
 • Dobór i doradztwo w zakresie trwającej budowy elektrowni Parpaillon na potoku Parpaillon; planowana przebudowa elektrowni Villedubert na rzecze Aude; rozbudowa ujęcia wody Casamozza na rzece Golo (Korsyka)
 • Uzyskanie zezwoleń i przygotowanie przebudowy elektrowni Saint-Sauveur-de-Montagut na rzece Eyrieux
 • Przygotowanie dokumentacji wniosków o odnowienie praw wodnych dla 3 elektrowni na rzece Ariège i elektrowni Palouma na strumieniach Bernede i Hounteyde

Réalisation des travaux

Une fois les études achevées et le projet autorisé, les travaux sont réalisés sous la supervision d’UNITe par des entreprises locales avec qui nous cultivons une relation privilégiée, dans un strict respect des enjeux environnementaux identifiés. En 2019, UNITe a mise en service la centrale de la Meije [lien vers l’article]. En 2020, les travaux de l’aménagement du Parpaillon ont débuté  [lien vers l’article].