Rozwój Projektów

UNITe rozwija projekty, które będzie samodzielnie budować i eksploatować w sposób długofalowy, zgodnie z logiką inwestowania w regionach w sposób zrównoważony. Wytwarzana energia jest energią lokalną i zrównoważoną, z której korzyści ekonomiczne czerpią wszyscy zarówno na etapie budowy, jak i w trakcie eksploatacji.

Grupa UNITe identyfikuje nowe lokalizacje spełniające kryteria realizacji, średnio około sześćdziesięciu nowych projektów rocznie,
i rozwija je aż do momentu uruchomienia i eksploatacji instalacji. Przygotowanie dokumentacji jednego projektu może zająć nawet kilka lat. 

Identyfikacja lokalizacji i analizy wstępne

Dzięki analizom mapowym i wizji terenowej, identyfikujemy miejsca odpowiednie do produkcji energii odnawialnej. Techniczne i środowiskowe ograniczenia danych lokalizacji są oceniane poprzez analizę ogólnodostępnych danych, m.in. aby upewnić się co do zgodności projektu z lokalnymi planami zagospodarowania lub ograniczeniami środowiskowymi. Na tej podstawie szacowana jest możliwa moc zainstalowana oraz opracowywana jest wstępna koncepcja techniczna.

Unite hyd z6 torrent developpement

Uzgodnienie zasad współpracy

Mieszkańcy i ich przedstawiciele są dla nas bramą wejściową na dany teren. Po wstępnej identyfikacji lokalizacji organizujemy spotkanie z lokalnymi podmiotami (społecznościami, firmami lub osobami prywatnymi), aby sformalizować nasze plany i rozpocząć przygotowanie dokumentacji projektowej.

Konsultacje z lokalnymi podmiotami umożliwiają nam uwzględnienie ograniczeń specyficznych dla danego miejsca i dostosowanie projektu do lokalnych oczekiwań.

Na tym etapie ustalamy również warunki finansowe. Grupa UNITe może być jedynym inwestorem i płacić za dzierżawę właścicielom gruntów zajętych pod instalację, począwszy od roku jej uruchomienia. Naszym celem jest sprawiedliwy podział wpływów ze sprzedaży zielonej energii.

UNITe może również współtworzyć projekt z lokalnymi podmiotami publicznymi lub prywatnymi. 

Przygotowanie do realizacji

Dysponująca 35-letnim doświadczeniem w dziedzinie energii odnawialnej, grupa UNITe posiada wiedzę i know-how operatora, które pozwalają jej określić dla każdej lokalizacji najlepsze rozwiązanie techniczne, zapewniające zrównoważoną i zoptymalizowaną pracę instalacji.

Analizy środowiskowe niezbędne do zatwierdzenia projektu i zapewnienia należytej ochrony środowiska są prowadzone przez zewnętrznego eksperta. W zakresie opracowań technicznych i projektowych preferujemy współpracę z lokalnymi biurami projektowymi.

Jeśli spełnienie wymagań środowiskowych dla danego terenu nie jest możliwe lub nie będzie możliwe uzyskanie przyłączenia instalacji do sieci operatora systemu dystrybucyjnego, grupa UNITe może być zmuszona do przerwania realizacji projektu.

Podczas badań prowadzone są regularne konsultacje z organami administracji państwowej i samorządowej, a lokalni partnerzy otrzymują sprawozdania z postępów prac.

Finansowanie

Grupa UNITe wykorzystuje liczne posiadane atuty:

  • ponad 35 lat doświadczenia w finansowaniu i eksploatacji aktywów energetycznych;
  • wysoko wykwalifikowany wewnętrzny zespół finansowy;
  • partnerzy bankowi, którzy od wielu lat darzą grupę UNITe pełnym zaufaniem;
  • udziałowcy finansowi (w tym m.in. fundusz OMNES CAPITAL, BPI-France, SGCP), którzy szanują wartości grupy UNITe, jej wieloletnie zaangażowanie, jednocześnie zapewniając dodatkową wiedzę ekspercką w zakresie rozwiązań finansowych.
Financement

Zaangażowanie społeczności lokalnych

UNITe ma doświadczenie i wiedzę, jak projektować rozwiązania w zakresie finansowania i zarządzania projektami, aby naprawdę zaangażować społeczności lokalne.

W celu zapewnienia współpracy przy realizacji projektu grupa UNITe jest w stanie tworzyć mieszane struktury własnościowe, aby zawiązać współpracę na szczeblu lokalnym, zaraz po ustaleniu planów projektowych. 

W zależności od woli, umiejętności technicznych i możliwości inwestycyjnych partnerów, możliwe jest mniejsze lub większe ich zaangażowane w rozwój projektu. Proponujemy m.in. następujące scenariusze:

  • Partner deleguje w pełni rozwój projektu grupie UNITe, która zapewni samodzielne finansowanie. 
  • Partner jest udziałowcem mniejszościowym w pakiecie finansowym projektu: będzie wówczas udziałowcem spółki projektowej do wysokości zainwestowanej kwoty. Mówimy wtedy o wspólnym rozwijaniu projektu lub co-dewelopmencie.