Posiadasz dużą działkę?

Grupa UNITe proponuje wykorzystanie działki (od 5 ha) poprzez instalację fotowoltaicznych elektrowni słonecznych. Wydzierżawiając nam swoją ziemię, korzystasz z bezpiecznego i regularnego dochodu przez 30 lat i działasz na rzecz transformacji energetycznej. Jesteśmy elastyczni i możemy dostosować się do Twoich konkretnych oczekiwań.

Porozmawiajmy o tym. Skontaktuj się z nami

Numer księgi wieczystej

Numer swojej działki możesz znaleźć na mapce, klikając tutaj, lub na zdjęciu satelitarnym, klikając tutaj.