Green-Access jest spółką zależną grupy UNITE, która zajmuje się pozyskiwaniem energii produkowanej w elektrowniach należących do grupy. Założona w 2005 roku firma jest liderem rynku gwarancji pochodzenia.

Oferujemy producentom pełne wsparcie w sprzedaży ich produkcji (energia elektryczna, świadectwa mocy, gwarancje pochodzenia), lepsze zarządzanie relacjami z zarządcami sieci, wywiązywanie się z obowiązków certyfikacyjnych itp.

Jednocześnie współpracujemy z firmami konsumentami energii elektrycznej, które chcą uczynić bardziej ekologicznym swój portfel dostaw, inwestując w zieloną energię elektryczną.