Green-Access jest spółką zależną grupy UNITe, która zajmuje się obrotem świadectwami pochodzenia energii produkowanej w instalacjach należących do grupy. Założona w 2005 roku firma jest liderem rynku we Francji.

Oferujemy producentom energii pełne wsparcie w sprzedaży ich produkcji (energia elektryczna, gwarancje pochodzenia), zarządzanie rozliczeniami, wywiązywanie się z obowiązków certyfikacyjnych itp.

Jednocześnie współpracujemy z dużymi konsumentami energii elektrycznej, którym zależy na uzupełnieniu portfela nabywanej energii o zieloną energię.